Szkoły w Mławie szykują się do nauki zdalnej

Szkoły w Mławie szykują się do nauki zdalnej

35 laptopów wraz z oprogramowaniem zakupionych dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w czerwcu br. przez Miasto Mława w ramach projektu „Zdalna szkoła +” będzie służyło uczącym się w miejskich szkołach dzieciom w razie przejścia na system nauki zdalnej. Wczoraj Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przekazał dziewięć komputerów dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 4.

Oprócz wspomnianych dziewięciu komputerów, trzy laptopy miasto przekazuje do Szkoły Podstawowej nr 1, dwa – do Szkoły Podstawowej nr 2, dziesięć – do Szkoły Podstawowej nr 3, jeden – do Szkoły Podstawowej nr 6 oraz dziesięć – do Szkoły Podstawowej nr 7. Sprzęt będzie dla dzieci pomocnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy w przypadku konieczności przejścia na system zdalnego nauczania.

Przypomnijmy, że umowa na udział w projekcie grantowym, którego celem jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, Miasto Mława podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 15 czerwca br. Projekt „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu to 105 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 88 861,50 zł, a z budżetu państwa pochodzi 16 138,50 zł. W ramach projektu miasto zakupiło 35 laptopów wraz z oprogramowaniem.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: