Normalne zajęcia w szkołach od września? Czy nadal zdalne nauczanie?

Normalne zajęcia w szkołach od września? Czy nadal zdalne nauczanie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje szkoły do pracy zdalnej od września. Powrót dzieci do szkół stoi pod znakiem zapytania. Przygotowywane są różne scenariusze.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie jest stabilna. Na jesieni, może pojawić się druga fala epidemii. Jest sporo niewiadomych.

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że ministerstwo przygotowało rozwiązania prawne, które pozwolą na kontynuację zdalnego nauczania od nowego roku szkolnego, po zakończeniu wakacji. Szef resortu edukacji zaznaczył jednak, że za nieco ponad dwa miesiące powinno być mniej obaw dotyczących powrotu dzieci do szkół. Placówki edukacyjne muszą być jednak gotowe do zdalnego nauczania.

Minister ocenił efekty zdalnego nauczania. Zaznaczył, że wiele zależy od postawy i podejścia ucznia. Stwierdził, że większość starała się, choć miała trudno zaadoptować się do nowej sytuacji. W takim modelu ważna jest samodyscyplina a z tym u młodzieży bywa różnie. W realizowanie materiału również bardziej zaangażowani są rodzice. Dlatego nie kryją swojej frustracji, ponieważ godzenie nauki zdalnej i pracy jest zazwyczaj bardzo trudne.

Źródło: mamotoja.pl

Foto: Михаил Мингазов z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: