Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SZLAK WALK WRZEŚNIOWYCH PRZEBIEGAJĄCY PRZEZ POWIAT MŁAWSKI W NOWEJ ODSŁONIE

Szlak Walk Wrześniowych w nowej odsłonie.  

Szlak turystyczny przebiegający przez linię walk wrześniowych 1939 roku, której trzon stanowi kilkadziesiąt schronów bojowych zostanie odnowiony i zmodernizowany. Nieliczne oznaczenia szlaku wytyczonego na początku lat 80-siątych XX wieku przez Oddział PTTK w Mławie dziś widoczne są tylko na odcinkach przebiegających przez obszary leśne.

Z inicjatywy Nadleśnictwa Dwukoły i Miasta Mława uzgodniono konieczność ponownego wytyczenia szlaku, którego celem będzie promocja historii, tradycji i walorów przyrodniczych regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki pieszej. Spotkania, w których brali udział również przedstawiciele lokalnych instytucji kulturalnych, historycznych, sportowych, Oddziału PTTK Mazowsze, działacze społeczni odbywały się od początku maja. Po wstępnym wytyczeniu przebieg szlaku uzgodniono, że oprócz jego oznaczenia w terenie powstanie również aplikacja mobilna i tradycyjna mapa, które będą przedstawiały informacje zarówno o miejscach związanych z historią walk wrześniowych, jak i o innych ciekawych miejscach w sąsiedztwie szlaku. Szlak o długości około 40 km będzie przebiegał przez teren miasta Mława, gmin Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna oraz lasy Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dwukoły. Na kolejnym spotkaniu uzgodniono konieczność wzajemnej współpracy wszystkich sześciu gmin i Nadleśnictwa Dwukoły w przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji szlaku turystycznego.

Efektem jest list intencyjny podpisany 14 września 2021r.

 

 

 

 

Źródło: Nadleśnictwo Dwukoły

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: