Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SZPITAL W MŁAWIE MA NOWY SPRZĘT

Szpital pod koniec 2020 roku zaopatrzył się w nowy sprzęt. Środki, na m.in ten cel, w wysokości 600 tyś zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przypomnijmy 4 września 2020 roku Powiat Mławski otrzymał 3 054 838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na posiedzeniu 19 października 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podzielił te środki na pomoc dla SPZOZ w Mławie w kwocie 600 tyś zł i na zadanie drogowe pod nazwą rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 w Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” w wysokości prawie 2, 5 mln zł.

Do zarządu zwrócił się dyrektor SPZOZ w sprawie udzielenia dotacji  w kwocie 593 213,20 zł na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania usług medycznych na poziomie gwarantującym właściwą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług na rzecz pacjentów oraz sfinansowanie zadań rozpoczynających inwestycje wieloletnie, których celem jest poprawa warunków obsługi pacjentów, poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Dyrektora SPZOZ w Mławie Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie szpitalowi dotacji w kwocie 600 000,00 zł.

Za przyznane pieniądze szpital zakupił  :

 1. cieplarkę do prowadzenia hodowli bakteryjnych. Cieplarka jest sprzętem niezbędnym do pracy w laboratorium bakteriologicznym.
 2. aparat do mierzenia bilirubiny dla dzieci. Powyższy sprzęt niezbędny do pracy położnej środowiskowo – rodzinnej w celu precyzyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków w czasie wizyty domowej.
 3. Zakupił i zamontował lampę operacyjną na bloku porodowym.
 4. aparat USG z trzema głowicami. Sprzęt jest niezbędny do prawidłowej diagnostyki pacjentek w oddziale ginekologiczno-położniczym.
 5. głowicę liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka.
 6. zakupił 2 sztuki aparatów elektrochirurgicznych.
 7. Opracowano dokumentację aplikacyjną do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym, zawierającej m.in. dokumentację techniczną (audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy). Zadanie ma na celu pozyskanie środków unijnych oraz wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i Wod-Kan w budynku głównym szpitala.
 8. Prace projektowe dotyczące inwestycji modernizacji budynku poradni. Zadanie ma na celu rozpoczęcie modernizacji budynku, w którym mieszczą się obecnie poradnie specjalistyczne, garaże oraz administracja szpitala. W wyniku realizacji zadania nastąpi częściowa zmiana funkcji obiektu, w kierunku przeznaczenia go w głównej mierze na potrzeby pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych.

9 Zakup  elktrohydraulicznego stołu operacyjnego DIAMOND 60 BLK.

Łączna wartość zadania to 599 449,98 zł

 • P1004156 (2)
 • P1004158 (2)
 • P1004164 (2)
 • P1004165 (2)
 • P1004168 (2)
 • P1004176 (2)
 • P1004177 (2)

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: