Szpital w Mławie otrzymał niezbędny sprzęt do walki z koronawirusem

Szpital w Mławie otrzymał niezbędny sprzęt do walki z koronawirusem

To już kolejna pomoc jaką otrzymał mławski szpital od miasta. Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy  zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jaką jest wszechobecna epidemia, i robi wszystko aby chronić mieszkańców Mławy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: