Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SZPITAL W PŁOŃSKU PRZEJDZIE TERMOMODERNIZACJĘ DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM

Szpital w Płońsku, dzięki środkom unijnym, zostanie wyremontowany. Placówka przejdzie termomodernizację, co zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej w budynku. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmiana estetyki szpitala, wyższy komfort dla pacjentów i pracowników – to tylko niektóre efekty tej inwestycji. Całkowita wartość projektu to blisko 13,2 mln zł, a wkład funduszy europejskich to prawie 3,5 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz p.o. dyrektora SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Witold Achciński.

Prace remontowe będą polegały na modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej. Na instalacji wody cyrkulacyjnej zamontowane zostaną zawory termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni stały przepływ oraz odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej. Istotną funkcją i udogodnieniem dla szpitala będzie możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w temperaturze 70 stopni Celsjusza.

Kolejny etap inwestycji to ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru oraz stropodachu. Szpital wymieni okna i drzwi, zamontuje 129 modułów  instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli to na produkcję energii na potrzeby własne budynku „E” szpitala. Modernizacji poddany zostanie także systemu ogrzewania. Pojawi się nowa instalacja centralnego ogrzewania wodnego, pompowego dwururowego zasilanego z nowego węzła cieplnego. Grzejniki zostaną wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające.

W ramach modernizacji budynku, szpital wymieni istniejące oświetlenie na nowe energooszczędne typu LED.

Inwestycja przyniesie oszczędności – zmniejszy się zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej, straty ciepła zostaną zredukowane, zostanie wykorzystana energia odnawialna. Poprawi się także estetyka placówki , a pacjenci będą leczyć się w bardziej komfortowych warunkach.

 

 

 

Źródło: mazovia.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: