Szukajcie nas na Facebooku i naszej stronie…

Szukajcie nas na Facebooku i naszej stronie…

Miejski Dom Kultury w Mławie prowadzi warsztaty online dla wszystkich chętnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Szeroko pojęta sztuka na wyciągnięcie ręki bez wychodzenia z domu. Zajęcia można nie tylko na bieżąco obserwować, ale także w nich uczestniczyć. Materiały dostępne są przez cały czas w dwóch miejscach.

– Na bieżąco staramy się publikować są na naszej stronie www.mdkmlawa.com oraz naszym Facebooku wszystkie zajęcia które prowadzimy. Zachęcamy do komentowania i podpowiadania czego najbardziej oczekują od nas odbiorcy – mówi Beata Rudzińska, pracownik MDK w Mławie.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: