LG MŁAWA WYKONUJE SZYBKIE TESTY NA COVID-19. CZY SĄ ONE WIARYGODNE I ZASADNE?

LG MŁAWA WYKONUJE SZYBKIE TESTY NA COVID-19. CZY SĄ ONE WIARYGODNE I ZASADNE?

LG Electronics Mława to jeden z największych pracodawców w regionie. Jak już informowaliśmy wcześniej. W trosce o dobro i zdrowie swoich pracowników oraz ich bliskich postanowiło wzmocnić działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Oprócz dotychczas wprowadzonych środków zaradczych postanowiło dodatkowo przeprowadzać szybkie testy na obecność COVID-19, dla wszystkich nowo rekrutowanych pracowników oraz dla pracowników tymczasowych, a także wyrywkowo, spośród pracowników aktualnie zatrudnionych. Liczba testów dla wszystkich zatrudnionych została zwiększona po okresie urlopowym. Jak działają takie testy? Jaka jest ich zasadność i skuteczność? Już wyjaśniamy.

Szybki test płytkowy, podczas którego nakłuwa się jednorazową pipetą opuszek palca pacjenta. Kropla krwi jest nanoszona na płytkę testową.

Testy genetyczne i immunologiczne wykonuje się wśród pacjentów oddziałów zakaźnych, a także osobom, które miały kontakt z zakażonym. Szybki test na obecność przeciwciał może wykonać każdy, kto ma objawy sugerujące zarażenie lub miał kontakt z pacjentem zakażonym. Osoby, które chciałyby wrócić do pracy lub po prostu dowiedzieć się, czy są nosicielami, również mogą zrobić test na obecność przeciwciał przeciwko COVID-19.

Takie testy mają zasadność w dużych zakładach pracy, żeby szybko diagnozować osoby zarażone. Wtedy płynność pracy  nie jest zagrożona.

Wyniki szybkiego testu na obecność przeciwciał są odbierane prawie natychmiast. Można go interpretować dwojako:

  1. wynik negatywny – brak przeciwciał we krwi można oznaczać brak zakażenia lub zakażenie we wczesnym rozwoju;
  2. wynik pozytywny – obecność przeciwciał we krwi może oznaczać nabytą odporność po przejściu COVID-19 lub aktywne zakażenie, które należy potwierdzić testem genetycznym lub testem immunologicznym.

Cena szybkiego testu na obecność przeciwciał to około 160 złotych.

Źródło: medonet.pl

 

You May Also Like

3 thoughts on “LG MŁAWA WYKONUJE SZYBKIE TESTY NA COVID-19. CZY SĄ ONE WIARYGODNE I ZASADNE?

  1. Jeszcze niech glukometrem ich zbadają 😂🤣
    Te testy nie stwierdzają covid19
    Taki test kosztuje 52 zł przy zakupie większej ilości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: