TABLIC REJESTRACYJNYCH JUŻ NIE PODROBISZ

TABLIC REJESTRACYJNYCH JUŻ NIE PODROBISZ

Ministerstwo infrastruktury wdrożyło nowe wytyczne odnośnie do tablic rejestracyjnych montowanych w naszym kraju. Już od lipca produkowane tablice w naszym kraju zostały zabezpieczone grawerunkiem wykonanym laserem. Daje to gwarancje oryginalności tablic, która ma też utrudniać ich podrabianie.

Co zawierają oznaczenia laserowe? Numer certyfikatu producenta tablic, godło państwowe oraz miejsce na nalepkę legalizacyjną. Ten wzór jest widoczny tylko pod odpowiednim kątem. W przeciwieństwie do holograficznej nalepki legalizacyjnej nowy grawer jest nieusuwalny, odporny na uszkodzenia i niezwykle do podrobienia.

Wprowadzenie nowych tablic nie oznacza, że obecnie rejestrując pojazd, otrzymamy te wykonane z nowymi zabezpieczeniami. Będą one bowiem wprowadzane sukcesywnie, po wyczerpaniu się dotychczas wyprodukowanych tablic. Ich koszt nie będzie większy – jak do tej pory wyniesie 180,50 zł. Nie trzeba też zmieniać swoich aktualnych tablic na te wykonane nową techniką.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: