Tablica ku czci bohaterów!

Tablica ku czci bohaterów!

Dokładnie sto lat temu – 21 sierpnia 1920 roku – polscy żołnierze oswobodzili Mławę okupowaną przez bolszewików. W setną rocznicę tych wydarzeń na Starym Rynku, w centralnym punkcie miasta, została odsłonięta tablica ku czci bohaterów.

„Pamięci żołnierzy 144. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych – Oswobodzicieli Mławy – walczących z bolszewikami w Mławie i okolicach, w 100. rocznicę wydarzeń – wdzięczne społeczeństwo”. Taki napis, opatrzony dodatkowo herbem miasta i odznaką 71. Pułku Strzelców Kresowych (spadkobierców 144. Pułku Piechoty) wraz z datą – 21 sierpnia 2020 r., został nadrukowany na tablicy. Pamiątkę tę, obsadzoną na kamieniu narzutowym, można od dziś oglądać w południowej pierzei Starego Rynku między Miejskim Domem Kultury i ratuszem. – Trzeba było czekać 100 lat, abyśmy spełnili obietnicę, daną bohaterom, którzy wyzwolili Mławę 21 sierpnia 1920 roku – wspomniał w trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs, który wcześniej z rąk burmistrza Sławomira Kowalewskiego odebrał kolekcjonerski album „Bitwa Warszawska 1920” w podziękowaniu za osobisty wkład w edukację historyczną społeczeństwa i inicjatywę podjęcia uchwały upamiętniającej wydarzenia sprzed stu laty.

Poseł Anna Cicholska zwróciła uwagę, że pamięć historyczna jest domeną naszego miasta, że od lat Mława słynie z działań mających na celu odświeżanie wiedzy o ważnych ludziach i wydarzeniach z przeszłości.

Burmistrz Sławomir Kowalewski, a za nim również Pani Poseł oraz Lech Prejs, podziękował inicjatorowi ufundowania tablicy ku czci bohaterów 1920 roku – Kazimierzowi Lewandowskiemu oraz Janowi Golcowi, który ofiarował miastu kamień narzutowy ze swojej kolekcji, do którego tablica została przymocowana.

Uroczystość poprzedziły hejnał Mławy i bicie dzwonów. Mimo upału w centrum miasta spotkali się radni, przedstawiciele urzędów i instytucji, partii politycznych, a także nauczyciele, harcerze i ceniący historię mieszkańcy Mławy.

Odsłonięcia tablicy dokonali: Anna Cicholska, Poseł na Sejm RP; Kazimierz Lewandowski, Społecznik i Harcerz z Mławskiego Kręgu Seniorów ZHP, pomysłodawca ufundowania tablicy; Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz Lech Prejs – Przewodniczący Rady Miasta.

Wydarzenie to było jednym z elementów mławskich obchodów setnej rocznicy zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej. Zachęcamy mieszkańców do spacerów szlakiem śladów wydarzeń sprzed 100 lat. Poza tablicą odsłoniętą właśnie na Starym Rynku, do końca września można oglądać wystawę „1920 Mława Victoria” przygotowaną przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i wyeksponowaną w parku miejskim.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: