Tajemnicza choroba w Kazachstanie

Tajemnicza choroba w Kazachstanie

Choroba zapalenia płuc. Czy to nowa epidemia? Stanowisko WHO.

Kazachstan od dwóch miesięcy zmaga się z nagłym wzrostem przypadków zapalenia płuc. Choć przypuszczano, że może to być związane z epidemią koronawirusa, dla którego jest to jeden z głównych objawów, to zaprzeczali temu kazachscy lekarze. Choroba jest bardziej zaraźliwa niż COVID – 19 i posiada wyższą śmiertelność. Tylko pomiędzy 29 czerwca a 5 lipca odnotowano w kraju ponad 32 tysiące przypadków oraz 451 ofiar.

Jednak według pracowników Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ta nieznana, mocno przypominająca COVID-19 choroba może rzeczywiście być wywoływana przez koronawirusa, a przyczyną powstania koncepcji “innej epidemii” jest niska jakość testów, które nie u każdego zakażonego wykrywały wirus SARS-CoV-2. Przypadki te prawdopodobnie nie zostały poprawnie zdiagnozowane. Ma tego dowodzić również obecny w większości państw świata, również w Kazachstanie, szybki trend wzrostowy pandemii.

Źródło: o2.pl

Foto: Ulrike Mai z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: