Tak głosowaliśmy w gminach powiatu mławskiego

Tak głosowaliśmy w gminach powiatu mławskiego

Tak głosowaliśmy w poszczególny gminach powiatu mławskiego. Dane z miasta  Mława opublikujemy jak tylko pojawią się oficjalne wyniki.
Źródło:wybory.gov.pl
Gmina Szreńsk
Gmina Radzanów
Gmina Strzegowo
Gmina Wiśniewo
Gmina Lipowiec Kościelny
Gmina Stupsk
Gmina Szydłowo
Gmina Dzierzgowo

Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: