TARCZA ANTYKRYZYSOWA. POŻYCZKI BĘDĄ UMARZANE PRZEDSIĘBIORCOM Z AUTOMATU?

TARCZA ANTYKRYZYSOWA. POŻYCZKI BĘDĄ UMARZANE PRZEDSIĘBIORCOM Z AUTOMATU?

Mikroprzedsiębiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki przyznanej w ramach tarczy antykryzysowej. Muszą jednak spełnić warunek utrzymania swojego przedsiębiorstwa – zapowiedziała Minister pracy Marlena Maląg

– Pożyczki te mogą być umarzalne […] pod warunkiem, że przez trzy miesiące dana firma prowadzi działalność. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków o umorzenie. To umorzenie będzie następowało z automatu. […] Powiatowe urzędy pracy będą sprawdzały w bazie CEIDG czy dana firma spełniła ten warunek, bo to jest jedyny warunek konieczny, żeby o umorzenie można się starać – wyjaśniła Maląg.

 

Opracowanie/ własne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: