Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

TĘŻNIE W STRZEGOWIE

W Strzegowie chcą wybudować mini tężnię. Na ten cel gmina przeznaczyła ponad 157 tyś zł.

  • Budowa mini tężni to inicjatywa wójta, radnych i mieszkańców. Gmina przeznaczyła na realizację inwestycji kwotę ok 157.200,00 zł. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (otwarcie ofert 21.01.2021 roku.) Na przedmiotową inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2013-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w kwocie 100.000,00 zł – wyjaśnia Bożena Robakiewicz z Urzędu Gminy Strzegowo

Mini tężnia solankowa w Strzegowie ma być zlokalizowany nad rzeką Wkrą na terenie „Centrum Kulturowo – Historycznego Kantor Młyński” w Strzegowie. Została zaprojektowana jako wiata wolnostojąca na obrysie sześcioboku z wewnętrzną kolumną zbudowaną z tarniny. Wymiary to min. 5,92 m wysokości i min. 8,59 m szerokości, kąt nachylenia dachu 30°. Centralnym elementem obiektu będzie kolumna gałązek tarniny, po której spłynie solanka z kolektora wylewowego umieszczonego wewnątrz kolumny. Poprzez swoją formę oraz gabaryty zharmonizuje się z krajobrazem lokalnym. Teren wokół zostanie utwardzony wraz z dojściem do ciągu pieszego (asfaltowego), podświetlony reflektorkami oraz wyposażony w ławki i kosze parkowe.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 30 lipca 2021 roku.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: