Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

TO BYŁ WYJĄTKOWY DZIEŃ DLA SENIORÓW Z MŁAWY


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W domu dziennej opieki seniora w Mławie 16 listopada obchodzono Ogólnopolski Dzień Seniora. Podczas uroczystości były piosenki oraz wiersze, chwile radości i wzruszenia.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie przygotowała dla seniorów, pod okiem wychowawcy Pani Nataszy Dmuchowskiej, wspaniały repertuar, a pod kierunkiem Marzeny Gorlewskiej powstały przepiękne kartki okolicznościowe. Muzyka i chęć wspólnej zabawy zjednoczyła pokolenia. W uroczystości udział brał  Burmistrz Sławomir Kowalewski  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jolanta Tyl.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i w budynku

 

foto/ Dzienny Dom Seniora+ w Mławie

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: