“Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. … “

“Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. … “

18 maj. 100 rocznica urodzin Jana Pawła II. „Tu wszystko się zaczęło…”
Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, miasteczku położonym ok. 50 km od Krakowa. Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) Świętego… W poniedziałek, aby uczcić 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II w Mławie pod pomnikiem Św. JP II zostaną złożone kwiaty. Od godziny 10.00 – 18.00 z głośników przy pomniku będą odtwarzane piosenki i pieśni oraz pamiętne wypowiedzi z pielgrzymek papieskich. Z powodu zagrożenia epidemicznego, większość jubileuszowych wydarzeń odbędzie się w przestrzeni online.
Cytat – Jan Paweł II

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: