TO JUŻ PEWNE. 500 ZL NA WAKACJE NA KAŻDE DZIECKO

TO JUŻ PEWNE. 500 ZL NA WAKACJE NA KAŻDE DZIECKO

W piątek została przegłosowana ustawa dot. Polskiego Bonu Turystycznego. Każde dziecko bez wzgledu a dochód dostanie 500 zł na wakacje. Co trzeba zrobić aby dostać pieniądze?

To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego – wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne – wyjaśniał prezydent.

Bon nie będzie jednak w formie pieniężnej. Każdy z bonów będzie miał swój dedykowany kod (każda rodzina swój). Bonem nie będzie można handlować. Zrealizować go będzie można do końca 2021r.

Aby go dostać musisz zarejestrować się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po weryfikacji wniosku, bon zostanie przyznany w postaci dedykowanej.

Jak podaje portal Money.pl, Bon Turystyczny może zacząć obowiązywać pod koniec lipca. Od tego momentu rozpocznie się jego wydawanie. Dokładną datę poznamy jednak być może w piątek.

Opracowanie red., obraz Ben Kerckx z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: