Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Tomasz Wnuk na stanowisku p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Podczas porannej odprawy, na mocy rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu, kierujący żuromińską jednostką Policji mł. insp. Zbigniew Czachorowski serdecznie powitał podkom. Tomasza Wnuka na stanowisku p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. Nowy zastępca komendanta nadzorował będzie wydział prewencji.

Podkom. Tomasz Wnuk z mundurem związany jest od 25 lat. W Policji służy od 2003 roku. Służbę rozpoczynał w Posterunku Policji w Szreńsku (pow. mławski), gdzie realizował zadania prewencyjne. Następnie był policjantem ruchu drogowego oraz oficerem prasowym Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Od 1 maja 2017 obejmował stanowisko z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Żurominie, a od 15 sierpnia 2019 roku został naczelnikiem Wydziału Prewencji żuromińskiej komendy. Stanowisko to piastował do końca listopada br. Od 1 grudnia br. Tomaszowi Wnukowi powierzono obowiązki na stanowisku I z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.

Przed wstąpieniem do Policji Tomasz Wnuk był żołnierzem zawodowym przez 7 lat.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: