TRAFILIŚMY NA ŻÓŁTĄ LISTĘ

TRAFILIŚMY NA ŻÓŁTĄ LISTĘ

Niestety ze względu na coraz bardziej rosnącą liczbę osób zarażonych COVID-19 zaczęliśmy być postrzegani jako naród niebezpieczny (w piątek poinformowano o rekordowej liczbie 903 zakażeń, w sobotę było ich zaledwie o trzy mniej). W ubiegłym tygodniem takie obostrzenia wprowadził Cypr, a tydzień wcześniej Litwa, Łotwa i Estonia. Teraz do tej listy dołączyła Słowenia, która zapowiedziała 2 tygodniową kwarantanne dla każdego mieszkańca z Polski.

Jak podaje portal infobiznes.pl w  praktyce oznacza to, że jeśli obywatele naszego kraju chcieliby pozostać na terytorium Słowenii dłużej niż 12 godzin, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Izolacja nie będzie natomiast dotyczyć osób w tranzycie, jeżeli ich pobyt na terytorium kraju nie przekroczy 12 godzin. Nowe zasady obowiązują od piątku 21 sierpnia.

Fot.pixaby

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: