TRAGEDIA WE WRÓBLEWIE! ZGINĄŁ MĘŻCZYZNA!

TRAGEDIA WE WRÓBLEWIE! ZGINĄŁ MĘŻCZYZNA!

W piątek w miejscowości Wróblewo doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku zderzenia busa z ciężarówką zginął 50-letni mężczyzna.

Wyjaśniane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Źródło i foto: KPP Płońsk

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: