TRANSFER MARCELA MALINOWSKIEGO DO POLONII WARSZAWA

TRANSFER MARCELA MALINOWSKIEGO DO POLONII WARSZAWA

Marcel Malinowski który do tej pory występował w drużynie Mławianki z rocznika 2004 zasilił szeregi Akademii Piłkarskiej Polonii Warszawa. W Mławiance Mława przez ostatnie 8 lat Marcel trenował pod okiem trenera Marcin Grabowskiego oraz trenera bramkarzy Macieja Wiśniewskiego. Malinowski trafił do Polonia Warszawa na zasadzie transferu definitywnego.

Źródło i foto: Facebook Mławianka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: