TRUDNA SYTUACJA W POWIECIE PRZASNYSKIM. KORONAWIRUS W SZPITALU, SZKOLE I NA WESELU

TRUDNA SYTUACJA W POWIECIE PRZASNYSKIM. KORONAWIRUS W SZPITALU, SZKOLE I NA WESELU

Liczba osób zakażonych w powiecie przasnyskim w szybkim tempie zwiększa się. Jedno  ognisko  COVID-19 znajdują się  w szpitalu  (na oddziale wewnętrznym), drugie to oddział rehabilitacji gdzie zakażonych jest 31 osób. Kolejne miejsce to Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie. Dyrekcja placówki poinformowała, że w dniu 12 października zajęcia dla uczniów klasy I będą odbywały się zdalnie. Ta sytuacja spowodowana jest zakażeniem koronawirusem jednej z nauczycielek.  Po weekendzie dodatkowo doszło  ognisko weselne. W przyjęciu ślubnym  brali głównie udział goście z powiatu przasnyskiego i makowskiego. Sanepid ocenia sytuację jako trudną i niestety rozwojową.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: