Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

TRUDNA SYTUACJA W USC W MŁAWIE

Z uwagi na braki kadrowe od poniedziałku 1 lutego br. Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwać interesantów w ograniczonym zakresie. Rejestrowane będą tylko zgony i – w sytuacjach wyjątkowych – urodzenia.

Rejestracja urodzeń będzie realizowana tylko w przypadkach, gdy do końca terminu na rejestrację jest mniej niż 7 dni. Przypominamy – rodzic ma 21 dni od otrzymania karty urodzenia na rejestrację przyjścia na świat dziecka w USC.

Trudna sytuacja w Urzędzie Stanu Cywilnego (siedziba: Pałac Ślubów, zabytkowy park miejski w Mławie) związana jest z absencją pracowników, spowodowaną chorobami. Należy się spodziewać, że taki stan potrwa co najmniej do 8 lutego br.

Wiele spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu, posiadając narzędzie autoryzacji jakim jest Profil Zaufany. Informacje na ten temat znajdują się pod TYM ADRESEM.

Sprawy niezwiązane bezpośrednio z rejestracją urodzeń czy zgonów można załatwić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, np. można pobierać odpisy aktów stanu cywilnego czy zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Najbliższe USC znajdują się w Wiśniewie, Wieczfni Kościelnej, Szydłowie i Iłowie.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: