Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Trwa rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo

Firma STRABAG zakończyła kolejny wachlarz robót dotyczących inwestycji pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko Etap I. Wartość zadania to prawie 18 mln 400 tys. zł

Do tej pory wycięto drzewa, które kolidowały z rozbudowywaną drogą oraz dokonano remontu mostu na rzece Sewerynka koło Kowalewka. W dalszej kolejności prowadzone będą roboty ziemne związane z odhumusowaniem, poszerzeniem jezdni oraz ułożeniem krawężników i ścieżki pasa pieszo-rowerowego oraz remont mostu na rzece Sewerynce w Kowalewku. Prace sukcesywnie będą postępowały w kierunku Bogurzynka.

W chwili obecnej wykonane zostało badanie zagęszczenia podbudowy z użyciem lekkiej pyty dynamicznej, ułożono siatkę stalową wzmacniającą w zaprawie emulsyjno-grysowo-cementowej  typu “slurry seal” pod warstwę wiążąca nawierzchni. Położona została warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego. Poza tym odtworzone zostały rowy drogowe i wykonano fundamenty pod barieroporęcze  w trakcie przebudowy mostu oraz ustawianie ściany oporowej z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu “L” na fundamencie betonowym.

Wartość zadania to 18 364 343,56 zł. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31 października 2021 roku.

 

 

Źródło i foto/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: