Trwają poszukiwania sprawcy [video]

Trwają poszukiwania sprawcy [video]

Trwają czynności mławskiej policji w sprawie włamania do bankomatu przy ul. Chrobrego w Mławie, w pobliżu Domu Handlowego.

Dla dobra śledztwa policja nie informuje o szczegółach. Trwa analiza monitoringu i innych związanym z tym wydarzeniem okoliczności.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: