Trwają przygotowania kąpieliska nad Zalewem Ruda

Trwają przygotowania kąpieliska nad Zalewem Ruda

Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu nad Zalewem Ruda. Jak zapewnia zarządca kąpielisko będzie czynne przez całe lato. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który od wielu lat zajmuje się organizacją letniego wypoczynku nad Zalewem, w tym roku również przygotuje strefę dla mieszkańców i przyjezdnych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: