MŁAWA.KORONAWIRUS Z IMPREZY W BORKOWIE [VIDEO]

MŁAWA.KORONAWIRUS Z IMPREZY W BORKOWIE [VIDEO]

Jest trzeci potwierdzony przypadek zachorowania no COVID-19 w Mławie, u 20- letniej kobiety, u której pobrano wymaz w kierunku koronawirusa wykryto COVID-19. Osoby z kontaktu zostały poddane kwarantannie domowej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: