Trzy modele nauki od września!

Trzy modele nauki od września!

W części powiatów rok szkolny może zacząć się później – powiedział we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby wszyscy dyrektorzy szkół mogli sami decydować o przesunięciu początku zajęć w ich placówkach.

Jak wskazał, MEN stworzyło kilka modeli funkcjonowania szkół od 1 września. Pierwszy zakłada, że uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie, a starsi zdalnie. Drugi przewiduje, że gdy klasy dzielone są na dwie grupy, jedna przez tydzień uczy się stacjonarnie, druga zdalnie – wtedy np. powtarza materiał, a potem następuje zmiana. W modelu trzecim przez dwa lub trzy dni w tygodniu pewna część dzieci uczy się stacjonarnie, a reszta na odległość.

Żaden model nie będzie obowiązkowy – o tym, jaki model wprowadzić zadecydują dyrektorzy szkół – twierdzi minister. Dodał, że w strefach żółtych i czerwonych dyrektorzy szkół będą mogli organizować pracę placówek w inny sposób, niż w reszcie kraju.

ZNP postuluje, aby  szkoły mogły przejść w tryb pracy zdalnej automatycznie, jeżeli ich powiat zostanie zakwalifikowany jako tzw. czerwony, z wysokim wzrostem zakażeń. Zdaniem Związku pracownicy z grup ryzyka powinni wszędzie mieć możliwość  pracy zdalnej.

 

Źródło/Rzeczpospolita

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: