TRZY SĄSIEDNIE POWIATY TRAFIĄ DO ŻÓŁTEJ STREFY!!!

TRZY SĄSIEDNIE POWIATY TRAFIĄ DO ŻÓŁTEJ STREFY!!!

Coraz trudniejsza sytuacja związana z koronawirusem w sąsiednich powiatach. Mowa o działdowskim – choruje 48 osób, przasnyskim – choruje 39 osób i nidzickim – choruje 37 osób. Od soboty wzrosną obostrzenia w tych powiatach.

W żółtym rygorze mieszkańcy nie muszą nosić maseczki w przestrzeni publicznej. Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust m.in. w środkach transportu miejskiego oraz sklepach – tak jak miało to miejsce do tej pory. W obrębie tej strefy na weselach, imprezach rodzinnych oraz innych spotkaniach liczba gości nie może być większa niż 100 osób.

W żółtej strefie podczas widowisk sportowych oraz w kinach zajęte może być 25 proc. wszystkich miejsc na widowni. Lokale gastronomiczne muszą przygotować powierzchnię w identyczny sposób, jak w przypadku rygoru czerwonego – 4 mkw. na jedną osobę. W siłowniach, klubach i centrach fitness właściciele muszą przygotować obiekty w ten sposób, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 7 mkw. Natomiast w przypadku parków rozrywki i wesołych miasteczek – 10 mkw. na osobę.

Najbardziej poważna sytuacja jest chyba w Działdowie, gdzie jak ostatnio pisaliśmy zamknięto jedno z przychodni rodzinnych a także wstrzymano produkcję w dużym zakładzie. Były również przypadki koronawirusa w szpitalu i szkole.

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: