TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZASTOSOWAŃ DREWNA! OTO JEDNO Z NICH

TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZASTOSOWAŃ DREWNA! OTO JEDNO Z NICH

Falochrony są nieodłącznym elementem morskiego krajobrazu. To dzięki nim udaje się zachować piękne, piaszczyste plaże. Nawet w tym miejscu drewno znajduje jedno ze swoich trzydziestu tysięcy zastosowań.

Falochrony, zwane też ostrogami brzegowymi, to konstrukcje służące do ochrony nabrzeża przed niekorzystnym działaniem fal. Osłaniają porty, promenady, plaże, rozbijając fale i zmniejszając ich impet. Zbudowane są z betonu, kamieni czy gruzu lub drewna. Pomimo że ten ostatni surowiec w porównaniu do poprzednich przy starciu z morską wodą, będącą w nieustannym ruchu, jest nieco mniej trwały, to jest najbardziej przyjazny dla środowiska wodnego. Drewno jest wszakże surowcem w pełni odnawialnym, ekologicznym i biodegradowalnym.

Brzeg morski ulega nieustannym przeobrażeniom. Regularne, dynamiczne oddziaływanie fal może prowadzić do erozji brzegu, czyli przemieszczania się piasku, żwiru i otoczaków przez prąd morski. Do ochrony m.in. plaż używa się sosnowego drewna tartacznego, pozbawionego krzywizn, w trzeciej klasie wymiarowej (kłody mają średnio ok. 30 cm średnicy). Słupy mają długość od 4 do ponad 10 metrów, są wbijane przy pomocy “kafarów” (potężnych mechanicznych młotów) co kilka centymetrów (maksymalnie 10 cm) w głąb morza, a następnie stabilizowane dodatkowo drewnianymi deskami. Rzędy palisad wrzynają się prostopadle w morze, i poza licznymi zastosowaniami praktycznymi są również bardzo malownicze.

Ostrogi brzegowe mają również inne zastosowanie – są miejscem bytowania wielu morskich zwierząt, jak np. pąkli, glonów czy ślimaków. Ryby, skorupiaki i mięczaki znajdują przy nich schronienie, a na nich przysiadują mewy, rybitwy i kormorany. 

Źródło: lasy.gov

Foto: currens z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: