Tu w Mławie możemy mieć najlepsze szkoły

Tu w Mławie możemy mieć najlepsze szkoły

W środę 19 sierpnia br. odbyła się ważna uroczystość dla miasta i środowiska nauczycielskiego: powierzano stanowiska dyrektorów dwóch mławskich szkół oraz wręczono akty mianowania na wyższy stopień zawodowy nauczyciela.

Uroczystość odbyła się w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mława – Arkadiusz Dłubisz przekazali akty powierzenia stanowisk dyrektorskich paniom Janinie Lampkowskiej – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 oraz Jolancie Tyl, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie. Zgodnie z prawem oświatowym i przyjętą w naszym mieście zasadą, co pięć lat dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, przystępują do konkursów. Tak stało się również w tym roku. Paniom Janinie Lampkowskiej i Jolancie Tyl powierzono stanowiska dyrektorskie do końca sierpnia 2025 roku.

W krótkim wystąpieniu burmistrz Sławomir Kowalewski zwrócił uwagę na fakt, że w gronie mianowanych i dyrektorów otrzymujących powierzenie obowiązków nie ma mężczyzn. Życzył wszystkim paniom, aby zawód, jaki wykonują, zawsze był ich pasją. Przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym prosił, aby ucząc dzieci i młodzież, kochały swoich uczniów, ale także były wymagające. – Tu w Mławie możemy mieć najlepsze szkoły w Polsce, wiem, że jest to możliwe. Wiele zależy od nas – podkreślał burmistrz.

Akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego odebrały:

Katarzyna Duszeńko – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Iza Lubaczewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Izabela Latoszek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oliwia Pawłowska – Duchna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy

Anna Karpińska-Rojek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający

Iwona Maciak – nauczyciel języka polskiego, logopeda

Monika Agnieszka Brzozowska – nauczyciel języka polskiego, logopeda

Paulina Jastrzębowska – nauczyciel wspomagający

Anna Mateja – nauczyciel wspomagający

Akty nadania wręczyli Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mława – Arkadiusz Dłubisz. Po ich otrzymaniu nauczycielki wspólnie odczytały rotę ślubowania:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, dodając na koniec: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Gratulując koleżankom nauczycielkom, Arkadiusz Dłubisz w imieniu całej rady Miasta Mława życzył paniom powodzenia i wytrwałości w wykonywaniu zawodu. – Zauważyłem, że wiele z pań będzie uczyło najmłodsze dzieci, jesteście specjalistkami od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Mój profesor od metodyki kształcenia zawsze podkreślał, że właśnie ten, wczesny etap kształtowania młodego człowieka jest najważniejszy. (…) Analizując wyniki mojego ulubionego klubu sportowego, przeczytałem, że najlepsi trenerzy Barcelony pracują z najmłodszymi zawodnikami. Życzę powodzenia w wyzwaniu, jakie stoi przed paniami.

Mimo obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego, uroczystość miała podniosły i odświętny charakter.

Życzymy paniom dyrektorkom oraz nauczycielkom mianowanym powodzenia przy realizacji nowych, ciekawych planów zawodowych. Niech nowy rok szkolny, który rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie, będzie dla pań czasem przyjemnej, twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą.

źródło i fot. UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: