Turnus obozu z Mławianką

Turnus obozu z Mławianką

Dobiegł końca pierwszy wakacyjny turnus obozu z Mławianką. Atrakcji nie zabrakło – m.in. młodzi zawodnicy udali się na rowerach na Zalew Ruda. Odbył się trening z mławską Husarią. Przeprowadził go trener Michał Wodowski. Bardzo dużo radości i rywalizacji przyniosły również turnieje w siatkówkę i piłkę nożną w odmianie plażowej.
Natomiast ostatniego dnia odbyły się zajęcia już stricto piłkarskie. Konkurs żonglerki wygrał Aleksander Rymarz, a najładniejszego gola podczas obozu strzelił Kacper Jędrzejewski.
Po obiedzie odbyły się zajęcia na basenie. Na uroczystości zakończenia przy wspólnej pizzy wręczono nagrody.
Źródło i foto: facebook Mławianka Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: