TURYSTYCZNE SZLAKI KONNE NA TERENIE LASÓW LIPOWCA KOŚCIELNEGO I IŁOWA

TURYSTYCZNE SZLAKI KONNE NA TERENIE LASÓW LIPOWCA KOŚCIELNEGO I IŁOWA

Nadleśnictwo Dwukoły Informuje o rozpoczęciu działania polegającego na utworzeniu Turystycznych Szlaków Konnych na terenie Nadleśnictwa w Gminach Iłowo-Osada oraz Lipowiec  Kościelny.  Wszystkich  zainteresowanych  prosimy  o  zgłaszanie  w  terminie do 31 października 2020r. wniosków dotyczących propozycji przebiegu, chęci uczestnictwa w działaniu.

Wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres:

dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl   lub  jacek.folborski@olsztyn.lasy.gov.pl

Koordynator działania – Jacek Folborski tel. 600 314 362

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: