TYLKO JEDNA NIEDZIELA HANDLOWE PRZEZ CAŁE WAKACJE

TYLKO JEDNA NIEDZIELA HANDLOWE PRZEZ CAŁE WAKACJE

W dzisiejszą niedzielę (19.07.2020r.) większych zakupów nie zrobimy. W okresie całych wakacji w ustawie została zapisana tylko jedna niedziela handlowa 30 sierpnia. Ma to dać możliwość m.in. zrobienia ostatnich zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego.  Jednak nie wiadomo jeszcze czy uczniowie wrócą do szkół.

W roku 2020 pozostały – oprócz 30 sierpnia – jeszcze dwie niedziele handlowe.  Będzie to niedziela przed świętami Bożego Narodzenia: 13 grudnia i 20 grudnia.

Za nieprzestrzeganie zasad zakazu handlu przewidziane są kary. Na właściciela może zostać nałożony mandat w wysokości 1-5 tys. zł.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: