Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UCZNIOWIE BĘDĄ MIELI PODNIESIONE OCENY O JEDEN STOPIEŃ?

W ten rok szkolny był rokiem wyjątkowym. Zdalne nauczanie nie było łatwe dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Trudno było wiedzę przekazać, a jeszcze trudniej ją ocenić. Rzecznik praw dziecka zabrał głos w tej sprawie.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do nauczycieli z apelem, żeby “nieco złagodzić te konsekwencje”. – Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek, odpytań, po prostu zróbmy plus jeden. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden od rzecznika praw dziecka i od was drodzy nauczyciele. Uczniowie ponieśli największe konsekwencje zdalnej edukacji. Na radach pedagogicznych podwyższmy im oceny o jeden. Żeby we wrześniu, gdy rozpoczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i z dobrymi humorami, żeby ten trudny okres trzech ostatnich miesięcy nie był podstawą do tego, żeby któryś uczeń miał problemy z promocją. W ten sposób wszyscy uczniowie uzyskają promocję do następnej klasy – zaapelował do nauczycieli rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. 

Źródło: PAP


You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: