Ukradli ubrania w jednym ze sklepów w Mławie

Ukradli ubrania w jednym ze sklepów w Mławie

Wydział Kryminalny mławskiej Policji prowadzi czynności w sprawie dwóch złodziei, którzy ukradli ubrania w jednym ze sklepów przy al. Św. Wojciecha w Mławie. Obu sprawców zarejestrowały kamery monitoringu. Policja publikuje wizerunek złodziei.

Kamery monitoringu w sklepie odzieżowym, zarejestrowały dwóch mężczyzn, którzy ukradli kilka par spodni, bluzy oraz kurtkę. Obaj mieli czapki z daszkiem a na twarzach maseczki.

Osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęć lub mają informacje umożliwiające ustalenie sprawców, proszone są o pilny kontakt z Policją. Informacje można przekazywać anonimowo. Kontakt pod numerami telefonów 47 703 62 00 (dyżurny KPP w Mławie) 47 703 62 56 ( WK KPP w Mławie). Informacje można także przesyłać na skrzynkę Facebook Policja Mława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: