Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ULGA NA DZIECKO W 2021 ROKU. MOŻESZ DOSTAĆ NAWET PONAD 4000 ZŁ!

W przypadku jednego dziecka można dostać 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie. Taka sama kwota dotyczy drugiego dziecka. Rośnie dopiero od trzeciego. Na to dostać można 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł), Oznacza to, że pięcioosobowa rodzina z trójką dzieci otrzyma ponad 4000 zł za rok. Na jeszcze większe ulgi mogą liczyć rodziny wielodzietne. Na czwarte i każde kolejne dziecko przypada 225 zł miesięcznie, a więc 2700 zł rocznie.

Ulga na dziecko: kwoty

  1. na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  2. na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  3. na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  4. na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Żeby odliczyć ulgę na dziecko najpierw musisz przygotować odpowiedni formularz: PIT-37 albo PIT-36, lub PIT/O.

 

Źródło: finansowyopiekun

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: