Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Ulica LOK już z nową nakładką asfaltową

Pracownicy Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego na zlecenie Burmistrza Miasta Mława położyli nakładkę asfaltową na ul. LOK, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdyńską do granicy miasta (w stronę zalewu Ruda). Zniszczoną przez wiele lat eksploatacji trasą można teraz przejechać bezpiecznie i komfortowo.

Gruntowny remont ul. LOK planujemy po zakończeniu budowy obwodnicy zachodniej Mławy, w trakcie której ulica ta będzie stanowiła drogę dojazdową dla sprzętu budowlanego. Gdy prace związane z obwodnicą zostaną już sfinalizowane i nie będzie ryzyka szybkiego zniszczenia nawierzchni ul. LOK przez ciężkie pojazdy specjalistyczne, na tej ostatniej zostaną wykonane oświetlenie, chodnik, ścieżka rowerowa i właściwa nawierzchnia.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: