Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ULICA NA STUDZIEŃCU ZOSTANIE PRZEBUDOWANA

Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz skarbnik Justyna Aptewicz podpisali umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie rozbudowy ulicy Studzieniec.

Miasto wnioskowało o dotację na rozbudowę ul. Studzieniec w Mławie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Burmistrzowi zależało na realizacji zadania w latach 2021-2022, tak, aby przed powstaniem Pokazowej Zagrody Żubrów, którą Nadleśnictwo Dwukoły planuje utworzyć w sąsiedztwie szkółki leśnej przy ul. Krajewo, nowy trakt dla turystów był już gotowy.

Podpisana 1 grudnia 2021 r. umowa zakłada przyznanie miastu dotacji w wysokości nieprzekraczającej 60 proc. całkowitej wartości zadania. Gruntowna przebudowa Studzieńca została wyceniona na 4 971 963 zł. Mazowsze zaplanowało przyznać miastu kwotę 1 000 000 zł w 2023 roku oraz 1 983 177,81 zł rok później. – 29 października 2021 roku złożyliśmy wniosek o przesunięcie dotacji na lata 2022-2023. Czekamy na odpowiedź – informuje burmistrz Sławomir Kowalewski.

Inwestycja związana z przebudową ulicy Studzieniec obejmie budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, dwustronnych chodników o szerokości 2 metrów oraz nowej nawierzchni jezdni, której szerokość wyniesie od 5 do 7 metrów, a długość – 860 metrów.

– Gratuluję panu burmistrzowi otrzymanego dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na rozbudowę ul. Studzieniec. To ważna droga, wyjazdowa z Mławy, ale również skupiająca wokół siebie osiedla mieszkalne. To także ważny szlak turystycznie, ponieważ prowadzi do miejsca, gdzie wkrótce będzie wystawiane stadko żubrów, nad czym pracują Lasy Państwowe. Zadanie istotne dla mieszkańców Mławy, okolicy, ale także szerzej, w kontekście promocji walorów turystycznych – dla Województwa Mazowieckiego. Pan burmistrz złożył wniosek o zmianę terminu przyznania dotacji. Będziemy starali się przychylnie podejść do tych planów, tak aby już w 2023 roku można było korzystać z tej drogi w całości – skomentował Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Podczas uroczystości podpisania umowy 1 grudnia 2021 r. w Ciechanowie województwo reprezentowali Marszałek Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: