Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uroczyste obchody 20-lecia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

We wtorek 14 września w sali  kinowej odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 

Przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor PODN w Mławie Jolanta Bym. Następnie na scenę wyszedł Starosta Mławski Jerzy Rakowski, który złożył na ręce szefowej ośrodka  podziękowania za 20 lat działalności placówki na rzecz oświaty, integracji środowiska nauczycieli, podnoszenia ich kompetencji oraz doradztwa metodycznego.

  • Wyrażam uznanie dla podejmowanych inicjatyw, dzięki którym Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie stał się cenioną placówką, oferującą profesjonalne usługi edukacyjne. Życzę kolejnych pięknych jubileuszy, uznania społecznego oraz wielu innowacyjnych pomysłów zmierzających do dalszego rozwoju placówki i podnoszenia jakości edukacji w powiecie mławskim – mówił starosta.

Ponieważ obchodziła swoje święto jednostka ściśle związana z oświatą nie zabrakło akcentu naukowego. Wygłosił bowiem swój wykład znany i ceniony w kraju wykładowca prof. Andrzej Blikle. A mówił na temat tego, czy jest możliwe powstanie tzw.  turkusowej szkoły.

Gospodyni spotkania w dalszej części zaś przypomniała historię i osiągnięcia swojej placówki. Jak mówiła obecna siedziba PODN była przeznaczona na działalność oświatową już od końca 1945 roku. W budynku miały swoje siedziby organizacje młodzieżowe, min.: ZHP, Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W związku z powyższym budynek był określany mianem Domu Harcerza. W 1976 roku nastąpiło wykupienie budynku od prywatnego właściciela na potrzeby Wojewódzkiej Pracowni Dydaktyczno –Technicznej w celu rozwoju politechnizacji w województwie ciechanowskim. 23.05.1989 Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno–Techniczna została przekształcona w Wojewódzki Ośrodek Politechniczny. Likwidacja Ośrodka Politechnicznego w Mławie nastąpiła 31 sierpnia 2001 roku, a od 1 września rozpoczął funkcjonowanie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Uchwałą Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 03 kwietnia 2001 §1 utworzono z dniem 1 września 2001 r. publiczną placówkę oświatową pod nazwą Powiatowy Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Mławie. Od tej pory jest on publiczną samorządową instytucją edukacyjną prowadzoną przez Powiat Mławski. Stanowisko dyrektora jako pierwszy objął  mgr Lech Łabecki. Funkcję swoją sprawował do 31.12.2012 r. Od 01 stycznia 2013 r. funkcję dyrektora PODN pełni mgr Jolanta Bem. Nauczyciele i szkoły mogą tu skorzystać z kursów, szkoleń, warsztatów (w tym online), lekcji otwartych, seminariów, konferencji,  sieci współpracy i samokształcenia, kursów  e-learningowych, szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów dla uczniów we współpracy z uczelniami wyższymi, konkursów przedmiotowych. Od 2002 roku Ośrodek prowadził szkolenia grantowe. Granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty realizowane  przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie cieszyły się  dużym zainteresowaniem. W ciągu tego czasu w ramach grantów zostało przeszkolonych 8319  nauczycieli. Ważnym wydarzeniem dla Ośrodka była  Akredytacja w 2017 i 2020 roku. W okresie 20 lat przeszkolonych zostało ponad 67 tyś. dyrektorów, nauczycieli i wychowawców. Obecnie w PODN w Mławie zatrudnionych jest 17 doradców metodycznych.

Na zakończenie uroczystości przybyli goście m.in. asystentka poseł Anny Cicholskiej Monika Golubska, Jolanta Jasińska z-ca dyrektora delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Tomasz Madej Dyrektor Rozwoju Edukacji, Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława, którzy złożyli na ręce dyrektor Jolanty Bym życzenia i podziękowania za współpracę.

źródło i foto/Starostwo Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: