Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE NR 7 W MŁAWIE

W dniu 24 września na boisku przy Szkole Podstawowej nr 7 im Zuzanny Morawskiej w Mławie odbyła się uroczystość otwarcia nowego kompleksu sportowego w ramach zadania ,,Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”.
Na uroczystości, której gospodarzami byli – Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie Pan Mariusz Lempek obecni byli liczni goście, z których część bezpośrednio lub pośrednio przyczyniła się do powstania nowych obiektów sportowych.
Zadanie pod nazwą „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” było realizowane w okresie od 7.04.2020 r. do 30.08.2021 r. i obejmowało modernizację dwóch obiektów sportowych: stadionu miejskiego przy ul. Kopernika 38 w Mławie oraz kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie. Wartość robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie wyniosła 3 311 862 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.
Nowa baza sportowa składa się z:
• boiska do piłki nożnej o wymiarach 26×51 m,
• boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20×40 m, na którym zlokalizowano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20×40 m i dwa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 15×20 m,
• bieżni lekkoatletycznej, w skład której wchodzi bieżnia okólna 3-torowa o dystansie 200 m, bieżnia prosta 4-torowa o dystansie 40 i 60 m,
• rzutni do pchnięcia kulą,
• skoczni do skoku w dal,
• siłowni plenerowej.
Po oficjalnej uroczystości rozpoczęła się część sportowo – rekreacyjna przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie klas V – VIII wzięli udział w turnieju piłki nożnej oraz w wieloboju sprawnościowym. Zmaganiom towarzyszyły liczne atrakcje mające charakter piknikowy, z których korzystały także młodsze dzieci wraz z rodzicami. O atrakcje zadbało Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach warsztatów rozrywki profilaktycznej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 jak również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.
źródło i foto/UM Mława, SP nr 7 w Mławie

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, dziecko, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: