Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

  1. Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię. Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
  2. Życzenia Ks. Biskupa dla Diecezjan                                                  Umiłowani Diecezjanie!                                                                                  Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego życzę, aby w naszych sercach, w naszych rodzinach i wspólnotach zabrzmiało z nową mocą orędzie z Betlejem wraz z ciepłym światłem obecności Nowonarodzonego Zbawiciela: obecności, która rozjaśnia mroki codzienności, daje pociechę, przebacza i umacnia nadzieję! Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem – Biskup Piotr Libera.
  3. Jutro święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca zostanie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
  4. W niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. Zapraszamy w tym dniu wszystkie małżeństwa, żeby w trakcie liturgii odnowiły przyrzeczenia małżeńskie, stanowiące fundament ich życia.
  5. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt, zwłaszcza Księdzu Michałowi Fordubińskiemu, za ogrom pracy włożony w wykonanie szopki bożonarodzeniowej i dekoracji, siostrze zakrystiance i pomagającym jej siostrom, wszystkim osobom z nimi współpracującym, panu organiście i zespołowi Powołani, liturgicznej służbie ołtarza. Szczególnie dziękuję swoim braciom kapłanom za posługę sakramentalną w konfesjonale w ostatnich dniach.
  6. Dzisiaj można zaopatrzyć się w przepiękny i bogaty w treści świąteczny numer Gościa Niedzielnego
  7. Od bardzo dawna po Świętach Bożego Narodzenia kapłani w całej Polsce, także w naszej Diecezji Płockiej, każdego roku, składali swoim parafianom wizytę duszpasterską nazywaną tradycyjnie Kolędą, zalecaną także przez powszechne prawo kościelne. Pandemia koronawirusa i związane z nią bez wątpienia różne niebezpieczeństwa, a także zarządzenia władz państwowych i kościelnych, spowodowała, że tegoroczna wizyta duszpasterska w tradycyjnej formie nie jest możliwa. Mając na uwadze kilka sugestii przedstawionych duszpasterzom przez Kurię Diecezjalną Płocką, uwzględniając także inne racje, a szczególnie bezpieczeństwo nas wszystkich, proboszczowie parafii mławskich podjęli jednomyślną decyzję, aby tegoroczną wizytę duszpasterską przenieść na czas po świętach wielkanocnych. Ufamy mocno, że wtedy już będzie taka możliwość spotkania się na wspólnej modlitwie, rozmowie i poświęcenia domostw naszych Parafian.

 

Źródło: mlawa,trojca.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: