Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia strażaka KP PSP w Mławie odbył się coroczny uroczysty apel.

W związku z epidemią COVID-19 uroczystość była bardzo skromna. Podczas uroczystości odczytano wyciągi z postanowień o nadaniu odznaczeń oraz rozkazów w sprawie mianowania na wyższe stopnie służbowe wyróżniającym się funkcjonariuszom PSP. Listy z życzeniami, które nadesłali Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak. Następnie głos zabrał p. o. komendanta powiatowego PSP w Mławie st. bryg. Zbigniew Kąpiński. Komendant złożył wszystkim funkcjonariuszom i ich rodzinom życzenia. Z okazji strażackiego święta jeden z mławskich strażaków odznaczony został srebrną „Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, awansowano jednego oficera, dziesięciu podoficerów i trzech strażaków szeregowych.

Źródło/KP PSP w Mławie, opracowanie redakcja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: