Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uroczysty jubileusz 110-lecia OSP w Radzanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie obchodziła w tym roku 110- letnią rocznicę swojego istnienia. OSP jest jednostką, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu dorobku historycznego, sprawności bojowej, wyszkolonej grupy strażaków-ratowników oraz nieustannej gotowości do niesienia pomocy, jest dumą gminy. W tym roku w jubileusz został połączony z Gminno-Parafialnymi Dożynkami. Podczas imprezy zaprezentowany został przegląd orkiestry dętej. Były przemówienia, konkursy i zabawy. Uroczystość rozpoczęła się mszą, później mieszkańcy gminy i przybyli goście bawili się do późnej nocy.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, pomnik i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

źródło i foto/Fanpage UG Radzanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: