URZĄD GMINY W RADZANOWIE ZAMKNIĘTY Z POWODU COVID-19

URZĄD GMINY W RADZANOWIE ZAMKNIĘTY Z POWODU COVID-19

PILNY KOMUNIKAT Wójta Gminy Radzanów o działalności urzędu

Szanowni Państwo!

Ze względu na obecną, wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa w Polsce, Powiecie i Gminie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, zostaliśmy zmuszeni podjąć nadzwyczajne środki.

Urząd Gminy w Radzanowie jest zamknięty !

Urzędnicy pracują i można się z nimi kontaktować telefonicznie lub mailowo.

Sprawy pilne, przede wszystkim rejestracja urodzeń i zgonów, będzie realizowana w urzędzie, jednak wymaga to wcześniejszego, telefonicznego umówienia się z urzędnikiem.

Wszelkie pisma, podania, wnioski prosimy wrzucać do urny.

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości można dokonywać przelewami na konto.

Kontakt do urzędu:

tel: (23) 679 80 33,34,35

GOPS – (23) 679 80 79

email: sekretariat@radzanow.com

numery kont:

opłaty za odpady: 43 8233 0004 0107 0120 2000 0030

pozostałe opłaty: 90 8233 1014 0007 0120 2006 0001

 

Wójt Gminy Radzanów

/-/ Przemysław Pakuszewski

 

Źródło i foto: UG Radzanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: