Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

URZĄD MIASTA APELUJĘ O OGRANICZENIE WIZYT DO MINIMUM

Ratusz zaapelował, by mieszkańcy załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali alternatywne drogi komunikacji: elektroniczną i telefoniczną. Ma to związek z zagrożeniem koronawirusem, ale też panującą grypą. Podobne kroki podjęły inne urzędy; samorządy wprowadzają również środki ostrożności w swoich placówkach.

Na swojej stronie UMM zamieścił komunikat:

Urząd Miasta Mława ze względu na konieczność bezpośredniej obsługi interesantów pozostaje otwarty. Prosi jednak o ograniczenie wizyt w urzędzie do minimum.

W związku ze wzmożoną transmisją koronawirusa i jego nowych odmian na terenie Polski oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną w administracji publicznej, prosimy klientów Urzędu Miasta Mława o ograniczenie do minimum bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Przypominamy, że większość spraw można załatwić zdalnie – korzystając z poczty elektronicznej lub platformy ePuap. Do Państwa dyspozycji są także telefony.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: