URZĄD MIASTA MŁAWA POMOŻE DOTRZEĆ NA SZCZEPIENIE

URZĄD MIASTA MŁAWA POMOŻE DOTRZEĆ NA SZCZEPIENIE

Specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami i tych, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień został uruchomiony transport. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków.

Z transportu mogą skorzystać osoby, które mają już ustalony termin oraz miejsce szczepienia i nie mogą na nie samodzielnie dotrzeć.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego transport jest przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wymienionymi schorzeniami;
  • mających trudność z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu sczepień).

Jeśli spełnione są powyższe warunki, należy zadzwonić na infolinię o numerze: 513 167 808  i umówić się na transport.

Infolinia zorganizowana przez Burmistrza Miasta Mława działa w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, od 15 stycznia 2021 roku do odwołania. Obsługuje ją kadra Dziennego Domu Senior+, placówki z doświadczeniem w kontaktach z seniorami i osobami, które samodzielnie nie potrafią lub nie mogą się przemieszczać.

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią rządu od 15 stycznia  br. na szczepienia mogą się zapisywać osoby 80+, natomiast od 22 stycznia – osoby 70+. Specjalnie dla zainteresowanych szczepieniami została uruchomiona rządowa infolinia: 989. Dzwoniąc pod ten numer można ustalić miejsce i datę szczepienia.

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: