Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Urząd Miasta Mława przyznał 330 tys. dotacji klubom sportowym na 2021r.

Zarządzeniami 12/2021 i 13/2021 Burmistrz Miasta Mława przyznał dotacje klubom sportowym na realizację zadań związanych ze sportem w 2021 roku – na szkolenie zawodników w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyce, pływaniu, sztukach walki, na organizację zawodów sportowych, ligi pływackiej, turniejów piłkarskich.

Kluby złożyły 13 wniosków w dwóch konkursach – na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz na sprzyjanie rozwoju sportu na terenie Miasta Mława.

Przed decyzją burmistrza swoje opinie przedstawili członkowie Rady Sportu Miasta Mława oraz członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone  wnioski.

Przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 330 000 zł na realizację dwunastu zadań.

Dofinansowania na realizację działań otrzymali:

1)    Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2021 roku
Kwota przyznanej dotacji: 135 000,00 zł

2)    Klub Sportowy „Zawkrze” Mława
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, lekkoatletyki. Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego
Kwota przyznanej dotacji: 90 000,00 zł

3)    Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja i udział w reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota przyznanej dotacji: 4 000,00 zł

4)    Klub Pływacki „Płetwal” Mława
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00 zł

5)    Klub Sportowy „Marlin” Mława
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy “Marlin” Mława
Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł

6)    Mławskie Centrum Sportów Walki
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł

7)    Klub Pływacki „Płetwal” Mława
Zadanie: Mławska Liga Pływacka
Kwota przyznanej dotacji: 4 000,00 zł

8)    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji: 4 000,00 zł

9)    Klub Sportowy OLDBOY Mława
Zadanie: Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej
Kwota przyznanej dotacji: 1 000,00 zł

10)    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Zadanie: Udział w półfinałach i finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł

oraz w drugim konkursie:

1)    Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I Drużyny MKS Mławianka Mława
Kwota przyznanej dotacji: 39 000,00 zł

2)    Klub Sportowy „Zawkrze” Mława
Zadanie: Szkolenie młodzieży w sekcji siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych III ligi Piłki Siatkowej PZPS oraz organizacja i udział w zgrupowaniu sportowym przygotowującym do rozgrywek ligowych
Kwota przyznanej dotacji: 31 000,00 zł

Aktualnie kluby sportowe dokonują aktualizacji złożonych kosztorysów oraz harmonogramów zadań, przygotowywane są umowy na realizację zadań.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: