Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

URZĄD MIASTA MŁAWA ZDALNIE DO 4 GRUDNIA

Stosując się do obowiązujących przepisów, do 4 grudnia br. Burmistrz Miasta Mława wprowadził pracę zdalną urzędu miasta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917), w szczególności ze zmianą tego rozporządzenia z 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931), Burmistrz Miasta Mława wprowadza pracę zdalną w Urzędzie Miasta Mława do 4 grudnia br.

W drzwiach urzędu jest ustawiona urna, do której klienci urzędu mogą wrzucać korespondencję i wnioski. Rekomendowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny. W szczególnych przypadkach – przede wszystkim dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Wydziale Spraw Obywatelskich (Pałac Ślubów w parku miejskim) – urzędnicy obsługują klientów bezpośrednio.

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: