Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

URZĄD MIASTA WYBRAŁ FIRMĘ NA KOLEJNE 18 – MSC.

Urząd Miasta Mława rozstrzygnął przetarg dotyczący firmy, która  będzie odbierała i zagospodarowywała odpady komunalne. Przez kolejne osiemnaście miesięcy będzie to firma NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława , tak jak w latach ubiegłych. 

 

Jak informuje UM Mława w odpowiedzi na ofertę przetargową wpłynęła do ratusza tylko jedna oferta od firmy NOVAGO,  na kwotę 16 025 904 zł ( za 18 miesięcy).  Nowa umowa z firmą obowiązywać będzie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 r. Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: